Bestyrelsen

Bestyrelsen i Viborg banko Center:

Formand:                          Henrik Nielsen                  vbcformandhenrik@gmail.com

Næstformand:                Erik Thomsen                    ertlav@kabelmail.dk                                         

Kasserer:                           Aase L. Christiansen       batumcity@gmail.com

Sekretær:                          Sanne A. Tordenskjold   tordenskjoldsanne@gmail.com
 
Medlem :                           Tage Knudsen                   Tage.knudsen@outlook.dk