Klubberne

  Aftenprogram i lige uger:

  Mandag         Dansk arbejderforenings støtteforening
  Formand: Henny Abrahamsen.
  Formål: At støtte humanitære foreninger i Viborg og opland.
  At samle medlemmerne om gode og sunde adspredelser af selskabelig, kulturel og oplysende art.  

 Tirsdag     Svensk Bingo

Ansvarshavende: Daniel Hesel og bestyrelsen


 
Onsdag       B67 Venner
  Formand: Egon Christensen  Tlf. 86622148
  Spilleleder: Hanne Andreasen   Telf: 22775548
  Formål: Foreningens formål er at støtte og fremme aktiviteter i Viborg B67 med hovedvægten på de   sportslige aktiviteter

Torsdag        Svensk Bingo

Ansvarshavende: Daniel Hesel og bestyrelsen

 Fredag Viborg Håndbold Klub

Søndag  S.I.K Støtteforening
Formand:
Formål:

 Aftenprogram i ulige uger:

Mandag        Bowlingsportens Støtteforening
  Formand:
  Formål: Vi yder aktiv støtte til mange ungdomsbowlere, det giver klubberne mulighed for at sende flere spiller af sted til stævner og mesterskaber i hele landet.

 Samtidig har vi støttet skoleturneringen som giver 5. og 6. klasser i Viborg kommune gratis adgang til at dyste  mod hinanden og opleve vores sjove sport.,

 Samtidig yder vi også støtte til de ældre, således har vi i flere år støttet vores pensionistforening,således at deres busture til kampe i andre byer er blevet billigere.

 Samtidig yder vi også støtte til de ældre, således har vi i flere år støttet vores pensionistforening, således at deres busture til kampe i andre byer er blevet billigere.

 Tirsdag     Svensk Bingo

Ansvarshavende: Daniel Hesel og bestyrelsen
 Onsdag        B67 Støtteforening
  Formand: Egon Christensen Tlf. 86622148
  Spilleleder:
  Formål: Foreningens formål er at skaffe økonomiske midler til støtte og fremme af sportslige aktiviteter i Viborg B67

 Torsdag       Svensk Bingo
  Ansvarshavende: Daniel Hesel og bestyrelsen

 Fredag                                                                                                                        

 Søndag         Stokrosens Bankostøtteforening
  Formand:Sanne Tordenskjold  Telf. 30580700 Email: tordenskjoldsanne@gmail.com
  Spilleleder: Ulla Buch
  Formål: Stokrosen er et socialpsykiatrik trænings- og bosted. Beboerne er personer mellem 20 – 50 år med  almenpsykiatrisk lidelse. Beboerne får støtte til at generhverve eller udvikle deres livsduelighed – det vil sige at kunne mestre deres liv. Træffe valg om deres liv og leve et liv, som de føler sig tilpas med trods vanskeligheder.

Overskuddet går til bostedet.

 

 

Viborg Banko Center, Vævervej 4, 8800 Viborg 

tlf.: Bankocenter 20350690 tlf.: Byens Cafeteria 51808807