Klubberne

I lige uger:
Mandag         Dansk arbejderforenings støtteforening
Formand: Henny Abrahamsen.
Formål: At støtte humanitære foreninger i Viborg og opland.
At samle medlemmerne om gode og sunde adspredelser af selskablig, kulturel og oplysende art.  

 Tirsdag         Kronisk syges støtteforening støtter kronisk syge i Viborg
Formand: Per Ravn Sørensen mailadresse. fravn@youmail.dk tlf.: 23230565
Formål: At samle kronisk syge og specielt usynlig handicappede med den opgave at styrke sammenholdet blandt vore medlemmer.
Foreningens aktiviteter: Socialt samvær – støtte humanitært – støtter Hospitalsklovnerne – Vi organiserer  vandgymnastik i svømmehallen for medlemmerne..                                                                                                                                                                                                             
Onsdag       B67 Venner
Formand: Egon Christensen  Tlf. 86622148
Spilleleder: Hanne Andreasen   Telf: 22775548
Formål: Foreningens formål er at støtte og fremme aktiviteter i Viborg B67 med hovedvægten på de sportslige aktiviteter

Torsdag        Svensk Bingo samt Link bingo
Ansvarshavende: Daniel Hesel og bestyrelsen

Fredag         Klubberne på skift

Lørdag          Svensk Bingo
Ansvarshavende: Daniel Hesel og bestyrelsen

Søndag         Sind Støtteforening
Formand: Jørgen Møller telf. 41448183
Formål: Foreningens formål er at yde Fristedet økonomisk støtte med midler der opnås ved bankospil i Viborg Banko Center
I ulige uger:

Mandag        Bowlingsportens Støtteforening
Formand:
Formål: Vi yder aktiv støtte til mange ungdomsbowlere, det giver klubberne mulighed for at sende flere spiller af sted til stævner og mesterskaber i hele landet.

Samtidig har vi støttet skoleturneringen som giver 5. og 6. klasser i Viborg kommune gratis adgang til at dyste mod hinanden og opleve vores sjove sport.,

Samtidig yder vi også støtte til de ældre, således har vi i flere år støttet vores pensionistforening,således at deres busture til kampe i andre byer er blevet billigere.

Samtidig yder vi også støtte til de ældre, således har vi i flere år støttet vores pensionistforening, således at deres busture til kampe i andre byer er blevet billigere.

Tirsdag         Stokrosens Bankostøtteforening
Formand:Sanne Tordenskjold  Telf. 30580700 Email: tordenskjold@energimail.dk
Spilleleder: Ulla Buch
Formål: Stokrosen er et socialpsykiatrik trænings- og bosted. Beboerne er personer mellem 20 – 50 år med almenpsykiatrisk lidelse. Beboerne får støtte til at generhverve eller udvikle deres livsduelighed – det vil sige at kunne mestre deres liv. Træffe valg om deres liv og leve et liv, som de føler sig tilpas med trods vanskeligheder.

Overskuddet går til bostedet.

Onsdag        B67 Støtteforening
Formand: Egon Christensen Tlf. 86622148
Spilleleder:
Formål: Foreningens formål er at skaffe økonomiske midler til støtte og fremme af sportslige aktiiteter i Viborg B67

Torsdag       Svensk Bingo samt Link bingo
Ansvarshavende: Daniel Hesel og bestyrelsen

Fredag      Klubberne på skift

Lørdag         Svensk Bingo
Ansvarshavende: Daniel Hesel og bestyrelsen

Søndag  S.I.K Støtteforening
Formand: Peter Christiansen
Formål:

 Viborg Banko Center Vævervej  4, 8800 Viborg   *Banko Centret tlf.: 2035 0690 cafeen tlf.:  86602930